top of page

Glad for at kunne hjælpe!

Styrelsen for Forskning og Uddannelse har valgt at beskikke PD+ managing partner Klaus Petersen som censor i det fælles censorkorps for de videregående kunstneriske uddannelser under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Beskikkelsen løber i perioden 01.10.2018 til 30.09.2022 på uddannelserne under: · Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering · Designskolen Kolding · Arkitektskolen Aarhus
Comments


bottom of page